Κεντρικά Γραφεία
Τηλ.: +357 22 015959
Φαξ: +357 22 461194
13 A Ερμού, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου
Λευκωσία, Κύπρος